„IN BLACK“ представя последните живописни творби на Румен Жеков в галерия Люнион, Пловдив

22.02.2024
Снимка 1

Галерия L’union de Paris представя

Румен Жеков (1960-2022)

In black

29 февруари – 15 април 2024

Вернисаж: 29 февруари 2024 от 17.00 до 20.00 часа

Самостоятелната изложба озаглавена „IN BLACK“ представя последните живописни творби на Румен Жеков. Те следват и развиват теми, познати от цялостното му мултимедийно творчество – вътрешността, същността, границата, буквалните и метафорични повърхности и тяхното преминаване.

Пластичните и символични качества на черното формират сложни, сетивно въздействащи повърхности и топографии, но без напластяване и тежест. Липсва и характерният щрих на формализъм, който често поглъща и редуцира художествената работа с цветни полета.
Именно на повърхността на платната, тази тънка граница между светове, пространства и състояния, се формират, взаимодействат и сюблимират смислови зони. Самите повърхности са в постоянно напрежение и същевременно успяват да загатнат пространство отвъд, повърхност под повърхността, една почти статична душевна дълбочина, най-ясно видима в прозиращите цветове, но присъстваща навсякъде. Наблюдава се изострен, култивиран синхрон между идейни стойности и художествения език на използваните техники. По мост между изкуството и философията на Далечния изток, минимализма, „плаващите знаци“ на Ролан Барт, лиричното начало и нещо съвсем ново, лично и характерно, Жеков успява да достигне и развие една обособена и особена символика, сведена почти до съвършенство в тези последни платна. Получава се една изкусна игра в ничията земя между знак и символ, жест и знак, физическа текстура и духовна повърхност.

По негови собствени думи: „Тази лекота ми коства много“.

Идеята за границата присъства като философско начало в цялостното творчество на Жеков, от знаковата роля на оградата в дипломната му работа (1988), през стената, вдъхновила цикъла „Белези и сенки“ (2005-2006), до темата за съня, нощта и състоянията на духа в „Безсъници“ (2017-2018), а и в по-ранни фигурални творби. За разлика от някои предишни работи на Жеков, където „преградите“ са конкретно изградени от черни линии, тук затварянето и освобождаването на окото се изпълнява чрез изключително фино и ефирно загатване. Това е както изпълнение на сложна творческа задача, така и добронамерено предизвикателство към публиката. Липсата на характерните насочващи заглавия допълнително подтиква зрителя да формулира свои собствени въпроси и да начертае собствена карта на тази „дискретна полихромия“, както Бисер Дамянов определя още ранната работа на Жеков с черния цвят.

Самата значеща роля на черното, извън пластичните му качества, мъждука и „играе“, едновременно отваря повърхността навън към зрителя и я затваря обратно навътре, където окото да намери свои пътища. Черното по презумпция маркира нищото, липсата на битие, но също така изгражда тежестта и дълбочината, формата и границата на съществуващото. Нещо между сянка, прозорец и огледало. В живописта на Жеков не отсъства болка и асоциациите с черния цвят не са непременно положителни, но в ясната, целенасочена сериозност на това творчество има и нещо леко, което сякаш се издига. Винаги прозира, макар и съвсем леко, на върха на четката, цветна светлина.

Заедно с изложбата ще бъде представен албумът „Румен Жеков: Избрани произведения“. Автор и съставител на каталога е самият Румен Жеков. Каталогът съдържа подбрани творби от дванадесет основни цикъла от развитието на визуално-пластичния му език, създадени между 1983 г. и 2018 г., заедно с текстове на Аделина Попнеделева, Бисер Дамянов, Веселин Сариев, Диана Драганова – Щир, Иван Тотев, Ружа Маринска, Свилен Стефанов, Станислав Памукчиев. Печатът е осъществен от Полиграфичен комплекс „Стови 1“.

 

Информация: Павлина Маринова, галерия Люнион, Пловдив

 


 

© Диаскоп Комикс - Diaskop Comics

Редакцията на "Диаскоп" изказва благодарност на своите сътрудници, които редовно изпращат информация първо при нас! Редакцията с отговорност оформя материалите и ги публикува. Препоръчваме на всички колеги, които желаят да популяризират информацията и вземат назаем съобщения, да поместват линк към първоизточника.