КОАЛИЦИИТЕ КАТО МОРАЛНА НЕОБХОДИМОСТ

09.01.2014
Снимка 1

Когато страшна буря или друга стихия руши безпощомен кораб и SOS се носи из всички посоки над безкрайния океан, то капитаните на големите мореплавателни съдове не се питат „какви са партийните убеждения на капитана от загиващия кораб? Или към каква народност и вяра принадлежи екипажът”? Всеки бърза да помогне по силите си, за да спаси човека. Следователно, когато мъчителни нещастия връхлетят върху един народ, то водачите на партиите  се обединяват, за да избавят своя народ от злата покруса. В такива дни коалициите между партиите са морална необходимост. Няколко или всички партийни водачи трябва да си подадат ръка за задружна дейност над партийната програмна закостенелост. Задачите, които поставя животът, определят кои партии и за колко време трябва да образуват коалиция. Коалициите не са трайни, те се образуват за постигане на определени задачи. Без тях враждуващите партии не могат да постигнат обединението на всички народни сили.

Тази поука за споразумение обаче водачите на българските комикс любители (из разните региони) не взеха под внимание, както  и гласът на модерния живот в глобалния свят за обединение на всички творчески сили от българското комикс изкуство. Това ще е причина  досегашните родни културни придобивки в областта на девето изкуство да не се запазят и пречка при постигане на по-големи задачи за бъдещето на българския комикс.

Илюстрации: 1) Чудомир; 2) Петър Григоров

„Диаскоп”