Галина Лардева: "Графиките на Румен Нечев - илюзорно абстрактен фрагмент материя и пространство"

15.01.2014
Снимка 1

Румен Нечев е от поколението художници, които осъвремениха и обогатиха традиционното схващане за българската графика, преминавайки границите на черно/бялата схема и превръщайки графичния лист в уникално произведение на изкуството. Началото на този процес е в края на 80-те и началото на 90-те години на 20 век, когато в работите на редица млади графици все по-настойчиво започна да се появява цветът като равностоен компонент в графичния образ, да се усложнява повърхността на  графичния лист с релефни и фактурни зони, да се смесват все повече графични техники, предоставящи възможност за по-концептуално обусловени композиционни решения.  В този контекст творчеството на Румен Нечев има своето ключово място, а неговата графика се наложи като едно от най-разпознаваемите, специфични и любопитни съвременни присъствия.

Графичните листове на Румен Нечев от последните две-три години са голямоформатни и изключително сложни като пластически изказ - комбинация между топъл и дълбок печат. В почти всеки един от тях е разработена релефна, сребриста зона, която създава една особена пространствена сложност на повърхността на графичния лист - на нея е отредена специална роля съобразно композиционната организация. Това „парче” материя има смисловообразуваща функция в цялото и създава различни внушения и илюзорни ефекти - на места е сякаш сглобено, в други - колажирано, на трети - вклинено в общата графична основа.

Този елемент въздейства чрез спецификите на триизмерната форма, чрез обем, цвят, фактура, чрез ритъма и динамиката на рисунъка по него и кореспондира активно в съседство с дълбокопечатните зони.  В тях монохромната среда на пространствените планове е приютила множество пластове, в които съществуват различни скрити детайли - орнамент, стилизирана форма на цвете, някакви неразпознаваеми отломки, геометрична форма. Решени с по-активен цвят или линеарно, тези конкретни елементи представляват поантата на този сложен, илюзорно абстрактен фрагмент материя и пространство.

 

на снимката: Румен Нечев с наградата "Оскар Кокошка", Австрия, 2012

 

Албум в "Диаскоп" с графики от художника тук

 


 

редактор: Христина Мирчева