Имената в комиксите откриват съдбата на героите

26.10.2012
Снимка 1

 

Обликът на комикс творбата се създава чрез разпределението по страниците на изображения и текст. Страницата си има своя архитектура - графична и тематична. Комиксите са близки до кино изкуството, но и много се различават. В комиксите, времето се сгъстява - става художествено зримо /късовете различни пространствени характеристики, не само се свързват в определена последователност, но често пространство и време се сливат в едновременно цяло/. Признаците на времето се разкриват чрез архитектурата на страницата и движението на читателския поглед. А различните пространства осмислят сюжета, разтягайки или сгъстявайки времето на действията. Ако имаме една опорна точка в пространството на художествената творба, това е името на действащото лице. Комикс изкуството не е безразлично към имената на действащите лица. От името /като опорна точка/ следва координацията с другите точки на дейностите. Значи - художествените образи са разкриване на името в пространството на комикс творбата. Те са телата в които се облича духовната същност на името. Името на героя е формула на личността, ключ към строежа на личния облик. Имената на действащите лица в комикс творбите съответстват на определени типове в психологически и нравствен характер, както и за жизнената съдба и линия на поведение. Чрез името на героя в комиксите става предсказване съдбата и биографията, т.е. то е емблема на личността. Името на художествения тип сгъстява възприятието и за това героя е по-истински от действителността /подобно на комикс възприятието което се поясни по-горе: героя влиза в съзнанието като нова категория възприятие и разбиране/. Художествените типове в комиксите са дълбоко обобщена действителност, макар и подсъзнателна. Значението на името е често срещана тема от средновековието до днес в комикс произведенията. Подобен род са таблиците на имена в лубочните издания на всички народи. За първата такава изложба в началото на 20 век се поясни в интервюто излъчено по Пловдивската телевизия през 2006 година, по повод изложбата "Поп арт - знаци на времето". От онази изложба / от преди стотина години/ е нестихващия интерес към културния диалог на народите. И народните картинки са печатали илюстрирани буквари /ръчно оцветени/, посветени на имената. В тези буквари дадено име е пояснено и илюстрирано с картинка, изобразяваща най-характерното действие. Този лаконичен, но изразителен опит, натрупан от много поколения има вековна традиция и в България. Имената на действащите лица от комиксите у нас, са едно богатство каквото навярно малко народи притежават. Нашите комикс имена са красиви и по форма, и по значение. Българските автори на комикси в своето творчество са създали удивително разнообразие във формите на личните имена. Дори и чуждестранните имена са получили чисто български форми, а някои и български смисъл, например Доналд Дък в старите преводи е наречен  ПАТАРАН.

Имената имат освен пълни форми, още и съкратени, умалителни и ласкателни. В класическите български комикси чрез видоизменение и извъртане се срещат още: подигравателни, окарикатурени, унищожителни, смешни, галени, глезени, понякога и ругателни, и пр. групи.Поговорките, пословиците,стихове и др. текстови пояснения дават верните признаци на изобразеното действащо лице. Всички грамотни комикс автори трябва да знаят произхода на имената на своите герои. Тия форми не са случайни, а се явяват по строги правила. Без да изменят значението си имената се видоизменят и отдалечават от първичното име, и който не знае правилата трудно може да определи произхода им. Последният класически български комикс е  ХАЙДУТ СИДЕР - името Сидер означава Желязко, значи и ние имаме Железен човек. Друг пример: Гунчо е Гонимир /който търси мир/. Имайки предвид социалната значимост на името, "Диаскоп" реши  обявената тема "ОБЩЕСТВО" /за предстоящата изложба/, да обогати като представи един речник-албум със значението на имената из историята на българските комикси. С това ще се докаже какво са дали българските комикси в културата на страната и на международната сцена - персонажи играли роля за обновлението на духовете / дори да вземем само тези от малките комедйни комикс форми: Будаланчо, Бай Мишо Фаталното, Ракишор Винопийцев и др/. Който желае сам да изследва по задълбочено за собствено усъвършенстване.