Ириен Трендафилов: "Майстор на рисувани гегове"

06.03.2014
Снимка 1

Един от най-сполучливите опити в този род български карикатури и продължител на пловдивската традиция, поставена от зограф Георги Данчов, са творбите на Ириен Трендафилов. Художникът разлага движението на фази и чрез лаконична рисунка върху белия лист построява трикови кинокомедии. Наричам ги кинокомедии, защото зрителният гег е явление, по-близко до кино ритъма, отколкото до графичния ритъм. В творбите на пловдивския карикатурист чрез динамика на предметите, динамичен поглед, монтажно съчетание, разлагането на движението на фази и техния сбор в съответен ритъм и замисъл се разказва хумористична история (комикс). Като обем картинките са предимно от 2 до 12, но винаги с тричастна композиция: очакване – гегов взрив – пауза с ново очакване (с изключение на двукадровите, които имат други принципи за съчетание).

За да може правилно да се разберат постиженията на художника в областта на  комиксите, е необходимо да се направи кратък преглед за произхода и използването на театралния трик в хумористичните картинни истории. Защото повествователните графики на Ириен, да ги наречем "карикатурен спектакъл", следват свои традиции, форми, формули, стилове и жанрове.

Важно свидетелство за живопис, излизаща от рамките на своите регламентирани основни жанрове и фиксираща философия на живота плюс тематиката за преходността чрез изразните средства на философските лирични епиграмни четиристишия рубайят, „Диаскоп” счита като единствен пример - вазата от Мерва. В тази ваза, художествено произведение от древно Иранското изкуство, са представени 4 сцени, илюстриращи 4 стиха близки до следното рубаи:

А снощи, след като до късно пих,
О камък своя глинен съд разбих;
И той простена: бях аз като тебе,
А нявга като мен ще си и ти.
 

превод Гео Милев

 

Целият живот на богатия иранец е изобразен върху глинената ваза като калейдоскоп от четири сцени: той пирува, вдигайки чаша с вино и плодове, съпровождан от красавици и слуги; ловува, стреляйки с лък по птица; лежи на смъртен одър, заобиколен от оплаквачки и духовник, четящ молитви; носят мъртвото му тяло, покрито със саван към гробище.

На практика всеки стих е завършена част от цяло. Същата строга логика съществува и в изображението на всяка сцена.

Съвременните комикси нарушават строгата симетрия и разчлененост на частите. На мястото на статичното равновесие идва напрегната динамика. Т.е. става вече преход не от ситуация към ситуация, а няколко изображения представят една ситуация. Ето защо сериите са различни: преминаването от ситуация към ситуация е предимно преминаване от графичен лист към следващ лист, а няколкото картинки на едно поле разкриват една ситуация. Между тези две основни възможности е  сасанидската ваза от района Мерва, като най-древен образец.

Върху един дружески шарж-портрет на Ириен Трендафилов от Йовчо Савов има пояснителен текст - мъдрост, прекрасна характеристика на творчеството му: „Където е меда, там е и горчивината”.

 

Автор: Георги Чепилев

 


 

ВИЗИТНА КАРТИЧКА

Ириен Трендафилов е роден на 12.02.1955 в Пловдив, България.

Първата  си карикатура публикува през 1968 година във вестник "Отечествен глас"- Пловдив. Печатал е в почти във всички български вестници и в руския  периодичен печат.

Член на Съюза на българските художници- секция "Карикатура" от 1988.

Собствена рубрика във вестник "Труд"- 2002-2005г.

Самостоятелни изложби:

Пловдив - 1981

Пловдив - 2001

Ботевград - 2010 съвместно с Цочо Пеев

Участник в национални и международни изложби и конкурси:

2010 - Гранд При- Национална изложба на карикатурата

2011 - Специална премия- Озерск, Русия

- Специална премия- Анапа,Русия

- Премия- Удине, Италия

- Награда на FECO- Русе, България

2012 - Първа награда- Кубрат, България

- Първа награда- Москва, Русия

- Премия- Озерск, Русия

- Втора награда- Русе, България

2013 - Награда за еротична карикатура- Национална изложба ла карикатурата

- Премия- Озерск, Русия

- Премия- Удине, Италия

- Втора награда- Кубрат, България

Селектиран в много изложби в Македония, Италия, Белгия, Русия, Турция, Мексико, Украйна и др. 

 

на илюстрациите:

1) фотопортрет на карикатуриста Ириен Трендафилов;

2) дружески шарж на художника от Йовчо Савов;

3 и 4) творби на Ириен Трендафилов

 

Албум с карикатури от Ириен Трендафилов може да разгледате тук