Отчет от първа годишнина на електронно издание „Диаскоп” - издание за култура, комикси, художници, изкуство

09.03.2014
Снимка 1

Що е то „Диаскоп - комикс”?

Диаскопът е оптически уред за уголемяване и директно гледане на диапозитивни изображения. Магическият уред често се използва и за прожекции на диафилми – лента от свързани  изображения. Защо в логото на комикс дружество „Диаскоп” има уголемен акцент върху буквите "АС"? На санскритски коренът "ас" означава уста. Другите значения на думата са "дишане": "равномерно пребъдващо съществуване" и "истина".

"Skopein" се превежда като "наблюдавам", а "dia" – "през" или на гръцки "две"(минимално необходим брой кадри за комикс творба). По този начин в логото са кодирани значения за "внимателно разглеждане", "рисувана лента", "слово", "образ", "равномерно пребъдване", "истина", "магичен фенер".

 

***

Днес комикс животът се развива в един анархичен безпорядък, където става мъчно отделимо кой какъв е и откъде идва. Поради информационния потоп читателят е объркан, дезориентиран, вниманието му е разсеяно на хиляди страни, без да знае на какво да се спре и какво да види. Читателят е затрупан от текстове, слисан от изображения и изтощен от тях. Българското комикс творчество страда не от липса на интерес, а от глобалното свръхпроизводство. Публиката не може да го посрещне, няма сили да го издържи.  Друга причина е, че в сравнение с глобалната сцена често действителните ни творчески сили не съответстват на напредналите изисквания.

Издигането на истинска комикс критика е първото средство за избистряне на мътния порой. Нейна задача е да бъде филтър, за да останат най-чистите струи на творчеството. Несъмнено, по много посоки може да се проследи развитието на комикс изкуството или един период от него. Но за да бъде изследването резултатно, трябва да има създадена авторитетна комикс критика. Под понятието авторитетност разбираме не само морални и интелектуални качества, но най-вече  отношенията на публика, автори и критика едни към други. Може една критика да притежава в днешно време всички качества на някоя институция или творчески съюз и все пак да не бъде зачитана. Важно е каква е нейната сила на въздействие върху творците и публиката. Защото в новите обществени условия, когато някакъв творчески кръг се създава, за да се намерят хора, причината е компенсиране липсата на творчески сили. Правилно е обратното - творците да създадат колектив.

Разбира се, не можем  да бъдем против творческите групи, защото това са центрове, в които се създава една мярка за нещата, колкото и да са различни хората. Сдруженията играят положителна роля – не може да има развитие в хаос, трябва организираност, за да може да се движим правилно и резултатно. Но идеята се изражда, ако е лишена от художествен етичен мотив. Необходими са принципи – устав и Етичен кодекс.

Разприте са на почвата на лични съревнования и отнемат моралния кредит. Тези разпри се раждат от мания на изключителност - на глупавата самоизмама, че тоя пръв казва, единствено казва, всичко казва. Когато никой не смее да се позове на друг, който е писал преди него, да вземе повод от него, да развие, разработи мисълта му или да я коригира. Та нали по този начин става делото на сътрудничество. Толерантността към различните мнения е едно етично задължение. Националната и регионалната традиции предполагат в себе си духовния опит на поколенията и колкото и да се отричат от него свързани са в една общност.

Комикс фактите у нас не са още установени, има спорове, а някои още  съвсем не са изучени и разяснени в пълнота и искреност. Затова и опитите, които се правят - да се проследи българската комикс история, дават винаги нещастни резултати. Ето защо първата задача е да се установят художествените дела, тяхната същност и значение, за да не може произволно да се спекулира с тях.

В областта на българската комикс теория и история,  дружество „Диаскоп” претендира да е запазена територия изключително за пловдивски регион. Защото самото време постави така нещата. Необозримо доказателство са различните комикс категории, реализирани в миналото у различните региони на страната. Пловдив роди  българската комикс естетика и теория, и през последните 30 години определи ясно задачите на българската комикс история и критика. Но това не означава, че желаещи от други региони автори нямат възможност за развитие в тази насока. Важно е приемствеността.  Липсата на традиция дава развито самовъображение. Наистина то пък дава криле, но след това удря главата в камъка на действителността.

За радост на пловдивската комикс школа, Културен отдел на градската Община оцени необходимостта от комикс критика и ролята на регионалното развитие в това изкуство и на 21 март 2013 г. подкрепи с договор реализирането на електронно издание „Диаскоп”. Целта  на създадения сайт е да се популяризира комикс изкуството всяка седмица с изследване или осветли чрез произведение на културата публикувано с авторово съгласие. В задълженията влизат поддържане на сайта, привличане на млади автори и професионалисти от различни области на културата към комикс изкуството. Поканени са за сътрудници всеки приятел на комиксите и автори, спазващи Етичния кодекс на комиксите.

От 09 март 2013 година до 09 март 2014 година -
първата годишнина на електронното издание „Диаскоп” са публикувани:
 

220 - изследователски статии за изкуството на комикса

190 - литературни творби – поезия и проза

281 - интервюта, биографии, рецензии, философски есета и други статии

200 - илюстрации, специално нарисувани за литературните творби на сътрудниците

400 - фотографии, репродукции, образци и чертежи

34 - албума от творби на представени художници, всеки съдържащ по 15 репродукции

Над 150 писатели сътрудници

Над 130 художници сътрудници

Общо за една година:

970 изображения

691 публикации

280 автора

Очакваме през втората годишнина нови творчески успехи от сътрудниците, нови сътрудници и нови приятели.

 

Отчетът е прочетен пред членовете на дружество "Диаскоп" на 07 март 2014 година.

 

Автори в "Диаскоп": "Тези, без които не можем"
Хронология на публикациите в "Диаскоп": 2014
Хронология на публикациите в "Диаскоп": 2013
"Диаскоп" в Уикипедия: "Диаскоп комикс"

 

©"Диаскоп"