"Между образа и текста" - сборник в чест на доц. Ружа Маринска в галерия УниАрт, НБУ

10.03.2014
Снимка 1
Издателството на Нов български университет представя сборника
 
"Между образа и текста" - статии в чест на доц. Ружа Маринска
 
Съставители:
д-р Анжела Данева
д-р Владимир Димитров
 
Представяне: 13 март 2014, четвъртък, 18.00 часа
Галерия УниАрт, НБУ
ул. "Монтевидео", 21, София 1618

 

„Между образа и текста” е сборник, посветен на доц. д-р Ружа Маринска. Той е замислен не само като конкретно почитане на личността с текст, но и като признание и израз на приятелско чувство.

За участниците в осъществяването на тази книга Ружа Маринска има статут на специален човек. Познанството и общуването с нея не винаги е лесно. Но който се е опитал да разбере философията ù за човека и изкуството, черпи от нея знания не само в областта на изобразителните изкуства. Разбрали това ценно нейно качество решихме, че съдържанието на този сборник трябва да излезе извън рамките на камерната колегия на изкуствоведите, за да отговори в най-голяма степен на широкоскроената ù личност. Затова тук събрахме текстове не само от нейната научна област – изкуствознанието, но и такива на приятели-учени, работещи в полето на историята, архитектурата, театъра, философията и музиката.

Към тези думи ще добавим единствено нашите благопожелания и респект.

Анжела Данева
Владимир Димитров

 


 

ВИЗИТНИ КАРТИЧКИ

Доц. д-р Ружа Маринска

Български изкуствовед. Тя е сред най-уважаваните у нас специалисти по история на изкуството. В началото на професионалния си път Ружа Маринска се занимава със социология на изкуството (Енциклопедия на изобразителните изкуства, БАН). Автор е на редица значими научни статии и студии. Прави изследвания върху творчеството на Наум Хаджимладенов (1974), Найден Петков (1978), както и върху различни културологични проблеми. Интересите ù са съсредоточени върху българското изкуство през ХХ век и проблемите на българския модернизъм. Тя е организатор на някои от най-интересните изложби у нас, често придружени с конференции и дискусии по темата (Гео Милев и българският модернизъм, СГХГ, 2005; Международна конференция за Гео Милев, Стара Загора, 2007). Бивш директор на Националната художествена галерия. Преподавател по история на изкуството в Нов български университет.

 

Д-р Анжела Данева

Завършила „Изкуствознание” в Нов български университет.  Научните ù интереси са свързани с българската история на изкуството и култура през XX в. От 2006 г. прави проучвания за българските художници в архивите на най-големите италиански академии – Флоренция, Торино, Милано, Венеция, в архива на Венецианското биенале и в Неапол. Съавтор е на едноименния каталог към изложбата „До Торино и назад” (НБУ, 2011). През 2013 г. излиза и книгата ù „Българи в италианските академии за изящни изкуства (1878–1944)”, издание на НБУ. Автор е и на монографичната книга „Георги Божилов-Слона (1935–2001). Портрети на духа” (2012), издадена с подкрепата на Министерството на образованието и Министерството на културата на България. От 2009 г. е директор на Фондация „Контакти без ограничения”.

 

Д-р Владимир Димитров

Завършил „Изкуствознание” в Нов български университет, където преподава „Изкуство на Италианския ренесанс”, „Българско възрожденско изкуство”, Българска възрожденска култура”, „Иконография и опазване на културното наследство”. Научните му интереси са в областта на Българското възрожденско изкуство, иконографията, поклонничество, културен и религиозен туризъм, както и опазване на културно-историческото наследство. През 2011 г. излиза монографичното му изследване „Зографската фамилия Минови и тяхното стенописно наследство” (НБУ).

Член е на БНК на ИКОМОС и на Библиотечния съвет на НБУ.

 


 

редактор: Христина Мирчева