Деветото изкуство - детето на Европа

29.12.2012
Снимка 1

 

Европейският съюз е основан като икономическа общност, но като културна общност Европа трябва да се основе отново. В областта на културата Европейският съюз трябва да създаде европейска културна общност - балансиращ център между Америка и Азия. На 17 януари 1995 г., в речта си пред Европейския парламент в Страсбург, г-н Митеран изрази своята загриженост: "Европа има нужда от една душа, за да може да даде израз на своята култура, на начина си на мислене, на плодовете на вековната цивилизация, чийто наследници сме ние." Сред леденостудения душевен пейзаж - пейзажът на съвременната научно технична действителност се роди новото Девето изкуство. Сред този антисвят на модерната техника, в който силите на човешкото "аз" биват изключени, се появи най-младото изкуство, даващо възможност образуването на една нова европейска култура! Хората, които искаха да създадат нова култура, изхождайки от идеалите си днес са подпомогнати от комикс движението за обновление на културата. Комикс изкуството освен нови ценности и идеали, разкрива път към нови цели и методи в образованието и възпитанието. Това е пътят за развитие на свободната личност - в одеждата на новото изкуство ще се изявява духът на всеки народ, неговия живот, култура, философия и пр. За пръв път в историята има възможност за проявление на едно европейско съзнание и възможност да се вижда уникалният принос на всеки народ към европейската култура в рамките на цялото. Доколкото комиксите се занимават с проблема на повествованието и психологизма в живописта, то следва да се напомни, че има различни жанрове.У нас напр., често срещан жанр е емоционалният - разгърнат не в действие /т.е. няма действие и събитие/, но в разни състояния. В този изказ охотно се използват олицетворения и увеличена символичност - поетизация на замисъла. Стилът на комикса отразява характера на  човека-автор (автобиографичният жанр, като класическия български комикс "Из автобиографията на Леонид Леонидович", ще се наложи в Европа), историята на неговата родина, неговият живот. В концепцията на комикс изкуството е борбата на два стила - "линейно-графичен" и "натуралистично-живописен". От тук и двата жанра - "повествователен" и "съзерцателен", с които започват комикс стиловете през вековете. Изследването на историята, стиловете и езикът на комикс изкуството, чрез благородно състезание между народите за  принос в общата съкровищница, е една дългосрочна възможност в новата епоха.