Пловдивски автори в "Диаскоп": Марин Халачев (1933 - 2005)

06.01.2016
Снимка 1

Марин Халачев (1933– 2005) - прозаик, отразяващ в произведенията си живота в големия български град през последната четвърт на ХХ-ти век.

Роден е на 24 март 1933 в Стара Загора. По образование е машинен инженер. От 1960 година живее в Пловдив.

Негови съчинения са издадени у нас и в чужбина общо в над 250-хиляден тираж.

Автор е на книгите:

„Границите на уравнението” – повести и новели, 1974

„Сладка болка” – новели, 1976

„Проклетият дар божи” – повест, 1980

„Криминални разкази”, 1981

„Магията” – разкази, 1985

„Убийство в 10 без 13” – некриминален роман, 1986

„Нови криминални разкази”, 1990

„Публицистични миниатюри”, 1996

„ Дело № 1987” – роман, 1997

„Големият смях” – есета, 2001

„Нещата, за които знаем” – повест за вчера и за днес, 2003

 

Публикува се със съдействието на художника Николай Маринов, син на писателя Марин Халачев.

 

Разказ от Марин Халачев в "Диаскоп":

"Да се родиш отново"

 

Колаж: ©Диаскоп

 


 

©Христина Мирчева