Иван Теофилов: "Вярност към духа"

11.02.2016
Снимка 1
ЕКСПРЕСЪТ "МАРСИЛИЯ - ПАРИЖ"
 
лети обезумял и разпилява
обзора на прозореца в купето,
а аз не мога да откъсна поглед
от погледа ревнив на паметта,
изпълнен с посетените места на
отдалечаващия се Лазурен бряг
в цветиста, множествена концентрация
и с ръста на Мига. И сякаш че
съм в някакъв сферичен свят, където
тълпи от визии безгрижно триумфират
като в Луна парк и неизменно искат
да ги съзерцавам, но отвътре,
без да ги отварям за живота.
 
В РЕЙМСКАТА КАТЕДРАЛА
 
                            На Георги Рупчев
 
Над своя тежък, призрачен обем
могъщата и хладна катедрала
златистия си купол и вдълбала
като блестящ алегоричен шлем.
 
Тук някакво магическо "ако"
живее. Ако мръднеш в тъмнината –
на всички орнаменти сетивата
се сбират в зрящо, дебнещо око.
 
Защо във визионите на грях
на святост нещо предпазливо свети?
Там, между жестове и силуети,
не бди ли архаичният ни страх?
 
Неведомото в нас как остро бди!
В това космическо яйце на храма
от течни зарева в менлива гама,
то идва пак да ни предупреди.
 
И в празника на тези зарева,
сред каменната вечност зазвучава
тътнеж на орган – с властната изява
на акустичните ни сетива.
 
 
РИБНИЯТ ПАЗАР В САНАРИ
 
На тоя бряг, с морето изравнен,
животът в пъстър дисонанс се бие:
крещи пазар сред вятър разгневен –
ще полети с чадъри и сергии.
 
Рибарките със здрав, изпечен цвят,
подобно Гъливерови потомки,
могъщи риби с брадвички секат
и разпределят рибните отломки.
 
По гумените им престилки кръв
размито и сурово заблестява.
И погледът, не свикнал на такъв
ожесточен пазар...се ужасява.
 
Секат и режат. Режат и секат.
И правят туй покъртващо буквално.
А рибите с презполовена плът
се взират стъклено и сюрреално.
 
Крещят жените, чайките над тях
разсипват рязко бялата си врява,
с ръце ги бият – те крадат без страх
и нещо остро, безпощадно става.
 
Все по-мажорно, с по-жесток инстинкт
реве пазара – нота не променя.
А ти стоиш по-блед и ням от сфинкс
и гледаш тази разярена сцена...
 
 
Стихотворенията са от книгата на Иван Теофилов
"Вярност към духа или значението на нещата", ИК "Жанет 45", 2007
 
Илюстрация: ©Георги Чепилев
 
Иван Теофилов в "Диаскоп":
 
 

Яница Радева: "Иван Теофилов. Времето на празника"
 
©Христина Мирчева