Т.С.Елиът в Студио 1 на Радио Пловдив

08.04.2016
Снимка 1

ИК "Жанет 45" представя

Т. С. Елиът
ИЗБРАНИ СТИХОТВОРЕНИЯ

 

Превод от английски: Владимир Левчев
Оформление: Люба Халева 

Дата: 8 април 2016, петък, 18.30 часа
Място: Студио 1 на Радио Пловдив 

 

Т. С. Елиът е един от най-големите поети на ХХ век. В своето есе „Традиция и индивидуален талант“ (1920 г.) той пише: „никой поет, никой творец от което и да е изкуство, няма своя пълен смисъл сам. Неговата величина се определя от величината на отношението му към мъртвите поети и творци“.

Поезията на Елиът е неспирен диалог с автори и текстове от миналото, пълна е с цитати, перифрази и алюзии. И все пак индивидуалният талант на Елиът, неговият личен глас е толкова специфичен и мощен, че ние можем да усетим силата на поезията му без всякакво знание за чуждите гласове, които той цитира, перифразира или обговаря със своя собствен поетически глас. Елиът е едновременно модернист и класицист, революционер и консерватор. Американец по рождение, той става англичанин и англиканец. Чувства се наследник не само на англоезичната, но на цялата Европейска традиция. Неговият паневропеизъм като че предсказва обединението на Европа.

 

Информация: Гери Георгиева, ИК "Жанет 45", Пловдив

 


 

© Христина Мирчева

Колаж: © Диаскоп