Галина Лардева: "Огледалото"

29.08.2016
Снимка 1

 

Галина Лардева за тазгодишното издание на Национални есенни изложби Пловдив 2016, озаглавено ОГЛЕДАЛО/MIRROR

 

Малко са предметите, оставили толкова дълбока и противоречива следа в културата, колкото огледалото. В своята история то се развива, от една страна, като средищна фигура на рефлексията, на мисленето, разбирането и себепознанието, като врата към свръхсетивното.От друга страна, огледалото се свива до инструмент за фетишизиране на видимото, за изтъкване на тленността, то алегоризира суетата, атрибут е на глупостта, събира в себе си неизбродимите заблуди, които човекът може да срещне по пътя си.

По такъв начин огледалото открива на своя територия разговор за невидимото и видимото, за праговете на преминаване между сакралното и профанното, между единния ред в абстрактната норма и действително съществуващото. Този разговор се е разгръщал многократно и разнопосочно в митологични и религиозни системи, във верски и идеологически противодействия, в естетически доктрини и концепции за изкуството. В него „аз“-ът търси себе си и среща другия; противопоставя се на другия и достига до себе си.

В същото време огледалото представлява и самата повърхност, върху която се събират проекции. В рамката на огледалото е затворена утопията на пълнотата, самодостатъчността на всяко едно изображение, жизнено необходимият нарцисизъм на всяка субектност.

Национални есенни изложби Пловдив 2016 г. избират средоточието на огледалото не като тема или мотив, а като повод да се мисли за възможностите на образа в неговата всеобхватност и противоречивост.

 

Участници в ОГЛЕДАЛО 

 

БАЛАБАНОВА КЪЩА

МИЛЕНА ЦОЧКОВА – живопис и рисунка
АНДРЕЙ ГРАДЕЧЛИЕВ – фотографики и рисунки
ЯНА СТОЙЧЕВА – живопис
ЯСЕН ПАНОВ – колаж
 

КЪЩА ХИНДЛИЯН

СТЕЛА ВАСИЛЕВА – рисунка и обект
ЕВЕЛИНА ПЕТКОВА – скулптура
ИВАН КЮРАНОВ – фотография
 

КЪЩА МЕКСИКАНСКО ИЗКУСТВО

МИЛЕНА БОЧУКОВА – скулптура
ДЕЯН ЯНЕВ – живопис

 

 

Информация: Галина Лардева, артистичен директор на изложбите от 2013 година

Още по темата тук

 


 

© Ина Мирчева

Колаж: © Диаскоп