"Обратното на слънчогледа" на проф. Цочо Бояджиев с премиера в Литературен клуб "Перото".

29.10.2017
Снимка 1
 
Заповядайте на премиерата на книга с избрани стихотворения "Обратното на слънчогледа" на проф. Цочо Бояджиев - 7 ноември 2017, 19.00 в Литературен клуб "Перото".
 
Боряна Кацарска пише по повод предишната му "Книга на ирониите и опрощенията": 
 
"През 1999 г. Цочо Бояджиев публикува свои стихове от 1970 – 1974 г., тези, както ги нарече тогава, отдавнашни работи. През следващите години – 2000 (с „Пастир на думи“), 2002 (с „Прозорец на север“), 2005 (със „Сбогуване с предмети и други живи същества“), стана ясно, че през всичките тези години на историко-философски изследвания, на преподавателска отдаденост, на преводи, на чийто обем цели институти могат да завиждат и които без съмнение са плод на par excellence монашеско усърдие и строгост към себе си – подмолната работа на поезията никога не е преставала. И днес е съвсем видимо, че Цочо Бояджиев би имал безапелационно присъствие в интелектуалния и книжовен масив на България дори и само като поет." 
 
Може да се добави - един от най-добрите съвременни български поети. 
 
 
Информация: Силвиа Чолева, Издателство за поезия ДА
 
 
Цочо Бояджиев и "Обратното на слънчогледа" в "Диаскоп":
 
 
 

 

© Диаскоп Комикс - Diaskop Comics