по заглавие   по съдържание

От издание "Диаскоп" към читателите

01.12.2017
Снимка 1

В електронното издание за българска култура, комикси художници и изкуство "Диаскоп комикс" от 8 март 2013  до 11 октомври 2017 са излезли 2 140 ( и словом: две хиляди сто и четиридесет) оригинални публикации с особено внимание към комикс изкуството и отношението му към българската и чуждестранна култура.

Целият този културен архив е достъпен за широк кръг читатели чрез страниците на сайта "Диаскоп" и се ползва с над 90% доверие от чуждестранни наблюдатели. И за в бъдеще изданието ще се придържа към своята програма, която бе обнародвана в началото. 

 

ДЕВИЗ

"Работи така, сякаш ще живееш сто години
 
и живей така, сякаш ще умреш утре!"

 

 

УСТАВ НА КОМИКС ДРУЖЕСТВО "ДИАСКОП", ПЛОВДИВ

(със съкращения)

 Глава I Цел

1. Да съдейства за развитието на комикс изкуството в България – гр. Пловдив и региона.
 
2. Да запази, развива и утвърждава българската комикс традиция и взаимоотношението ù с културното наследство на гр. Пловдив.

 

Глава II - Средства

1. От образователна, посредническа и издателска дейност.
 
2. От изследвания, създаване и разпространение на комикс култура чрез лекции, курсове, изложби, печатни издания, електронен информационен бюлетин и др. сродни.
 
3. От дарения.

                                                            

Глава III - Състав

Всеки солидарен с принципите в "ЕТИЧНИЯ КОДЕКС НА КОМИКС ИЗКУСТВОТО", в зависимост от формата на обмен може да е: партньор, сътрудник, приятел, възложител или спомоществовател на сдружението.
 
 
Глава IV - Управление

 

Всички решения свързани с дейността на Комикс Дружество "Диаскоп" - Пловдив се взимат от съдружниците.

 

Глава V - Заседания

Съдружниците се събират на организирани срещи с предварително планирани:  време, място и въпроси за решаване.
 
                                                            
 
Глава VI - Художествен съвет
 
 
При необходимост за удостоверяване на автентичност или художествени достойнства въпросите се уреждат чрез експерти-сътрудници на сдружението.

                                                           

Глава VII - Издания на Сдружение "Диаскоп"

1. Седмичен електронен бюлетин "Диаскоп" (издание от Културния календар на гр. Пловдив)  в партньорство с Община Пловдив.

2. Печатни издания – юбилеен лист "Диаскоп".
 
                                                             
Глава VIII - Лого на Сдружението
                                      
Лъв с корона, който държи в предните си лапи български трикoльор с надпис: Комикс дружество "Диаскоп"- Пловдив.
 
                                                              

Глава IX  - Наредби

                                                           
1. Сдружение "Диаскоп" се солидализира с Етичния кодекс на комикс-изкуството.
 
2. Права, задължения и отговорности са представени в договора на сдружението.
 
3. Да подпомага взаимодействия между видовете изкуства.
 
4. Да поощрява начинаещи и млади творци в комикс-изкуството.

 


 

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА КОМИКС-ИЗКУСТВОТО

Етичният кодекс на комикс-изкуството е набор от насоки за разказите в картинки, приет в Америка през 1954 г. от Comics Magazine of America, Inc.

В България извадка от Етичния кодекс се отпечатва чрез редакцията на +Константийски епископ Антоний, с подкрепата на фондация  „Братя Бобокови” и съдействието на Георги Чепилев във вестник „Стандарт” през 2009 г.

  1. Ругатни, сквернословие, цинизъм, простащина или думи и символи, придобили нежелателно значение са забранени.
  2. Не е желателна прекомерната употреба на сленг и жаргонни изрази за сметка на добрата граматика.
  3. Недопустимо е осмиването или нападките срещу която и да е религиозна група или раса.
  4. Забранена е голотата под каквато и да е форма, както и непристойните експозиции.
  5. Да се поощрява почтителното отношение към родителите и моралното поведение.
  6. Полицаи, съдии, държавни служители, както и авторитетни институции, никога да не се представят по неуважителен начин.

 

При всички случаи доброто трябва да триумфира над злото, а за престъплението трябва да има справедливо наказани

 


 

Цел и задачи на проекта

Необходимостта от визуално излагане и развиване на мислите сред съвременните деца и липсата у нас на подходяща арт сцена е мотивът за създаване на  Седмичен електронен бюлетин "Диаскоп" за българска култура, комикси, художници и изкуство. Настоящото електронно издание е конструирано според закони на комикс естетиката – подобно на салто мортале се преминава от едно изкуство в друго.

В сайта ще се публикуват интересни факти от чудния свят на комикс изкуството, отделено е място и за разнообразни културни събития.

Предвидено е насърчаване на комикс-творчеството не само за начинаещи, но и за професионални творци от всякакви области на културата. Тези изяви могат да се следят в рубриките на сайта: „Авангард”, в литературната страница „Образ и слово", в галерия „Комикси” и др. Чрез конкурси и възложени поръчки трудолюбието и дарбите ще се стимулират с награди.

Желанието на редакцията е сполучливите комикс творби да влезнат в диалог с международното комикс изкуство.

Тук е мястото да се разясни, че сайтът е продължител на тридесетте статии от 80-те години на XX век за изкуството на комиксите на пловдивското комикс издание „Диаскоп”, излизащо за юбилейни дати и на блога „Диаскоп – комикс”, създаден през 2008 с текстове за изследване езика на българското комикс изкуство.

 

Хронология на публикациите 

Хронология на публикациите в "Диаскоп" - 2019 - Електронно издание за култура, комикси, художници, изкуство

Хронология на публикациите в "Диаскоп" - 2018 - Електронно издание за култура, комикси, художници, изкуство

Хронология на публикациите в "Диаскоп" - 2017 - Електронно издание за култура, комикси, художници, изкуство

Хронология на публикациите в "Диаскоп" - 2016 - Електронно издание за култура, комикси, художници, изкуство

Хронология на публикациите в "Диаскоп" - 2015 - Електронно издание за култура, комикси, художници, изкуство

Хронология на публикациите в "Диаскоп" - 2014 - Електронно издание за култура, комикси, художници, изкуство

Хронология на публикациите в "Диаскоп" - 2013 - Електронно издание за култура, комикси, художници, изкуство

 

Кои са нашите автори?

Автори в "Диаскоп"

 

Основни рубрики

За нас

Георги Чепилев: "Изкуството на комикса"

Изкуството на комикса Пловдив 2019

Интервюта в "Диаскоп" от света на Деветото изкуство

Интервюта в "Диаскоп" от света на изкуството

Традиции: Традиции, творчество и комикс

Изследвания: Отзиви, ревюта, мнения

Съкровищата на Европа

Образ и слово: Поезия в "Диаскоп комикс" 2013 - 2019 година 

Образ и слово: Проза в "Диаскоп комикс" 2013 - 2019 година 

Сатиричен BOX с Денчо Владимиров

 

Ние сме винаги на линия, свържете се с нас:

Георги Чепилев,
е-mail: diaskop@abv.bg
 
Христина Мирчева,
e-mail: kristis.mir@gmail.com
тел.: 0896 111 575

 

 


 

© Диаскоп Комикс - Diaskop Comics

Илюстрация: © Георги Чепилев