Три реда за обичая да си подаряваме един на друг червени яйца

04.04.2018
Снимка 1

Необходимо е да се отбележи, че обичаят да се даряват червени яйца е станал всеобщ не само по подражание, но и поради особеното му вътрешно значение.

Първо, както от яйцето - изпод мъртвата му черупка, се ражда живот, който е бил съвършено скрит от нея, така из гроба – жилището на смъртта и тлението, е възкръснал Жизнодавецът, и някога ще възкръснат за вечен живот и всички умрели.

Второ, яйцето служи като нагледен белег на духовното ни възраждане, на възкресението за духовен живот. Всички хора в естествено състояние, докато не са възродени от Божията благодат, приличат на безжизнено яйце. Но както от яйцето, измътено от птица, се ражда живо същество, така и духовно се оживотворява омъртвеното от прегрешение естество, сгрявано от Божията благодат.

Трето важно значение има и самият цвят на пасхалното яйце. С червения цвят то ни напомня за кръвта, която непорочният и пречист Агнец Христос е пролял на кръста за нас и чрез това ни е избавил от вечната смърт.

Събрал "Диаскоп" - из "Благочестиви български обичаи"

Илюстрации от "Православен комикс", Георги Чепилев (зограф)

 

Още по темата в "Диаскоп":

Шарени великденски яйца в българското художествено творчество

 


 

© Христина Мирчева

Редакцията на "Диаскоп" изказва благодарност на своите сътрудници, които редовно изпращат информация първо при нас! Редакцията с отговорност оформя материалите и ги публикува. Препоръчваме на всички колеги, които желаят да популяризират информацията и вземат назаем съобщения, да поместват линк към първоизточника.