Яна Ляпова: между ребусите и мангата

06.07.2013
Снимка 1

Мистичното виждане е характерно за детския поглед, защото децата нямат задълбочена представа за времето.

Много художници модернисти се поучават от искреното детско творчество.

В редакцията на „Диаскоп” се получи творба от младата художничка Яна Ляпова, която може да послужи за илюстрация на оригинално комикс решение.

На определени части от страниците в нейния комикс „Гробищни истории” се показват картини, лишени от образните си свойства. По този начин предметите са вече понятийни представи, аналогични на думите. Т.е. художничката е нарисувала понятия, близки до йероглифите и ребусите в стил, наподобаващ източната „манга”.

Думата е понятие, което абстрахира определени качества и свойства на конкретен предмет. Отделно взет предмет съществува само в езика. В творбата си талантливата млада авторка отделя необходимия ù предмет от купчината предмети, вкарва го в линеен ред и така той заблестява като ключ за прочит.

Сполучливото в този комикс е, че където е невъзможно да се отдели предметът от средата, за да получи същия изказ, художничката използва едър план. Уголемяването на обект чрез приближаване е характерно за реалистичните комикси. Обаче в случая зрителят с уговорка може да приеме този изказ, защото: макар с приближаването към предмета, напр. дърво - конкретната среда да се елиминира (гора или парк), акцентът е върху кората и буболечките по нея, а не върху схема или чертеж, предаващи понятие. Затова при подобни случаи в реалистичните комикси се използва визуален претекст, който обяснява смисъла на наблюдението – напр. през лупа, бинокъл, ключалка и пр., чрез които се фокусира върху предмет и по този начин се доближава до йероглифните понятия.

Интересното при Яна, освен балансираното използване на този похват – „отделно взет предмет” и „едър план” е, че вместо визуален претекст, тя използва  ребусни изображения и чрез тях достига единство със стила „манга” .

©„Диаскоп”

Албум с комикса на Яна "Гробищни истории" тук

Още за Яна Ляпова в сайта на "Диаскоп" тук и тук