Дебасиш Парашар/Debasish Parashar: "Тази вечер не е за любовна поезия" - "This Evening Is Not For Love Poems"

09.09.2020
Снимка 1

 

Превод от английски: Емилия МиразчийскаТази вечер не е за любовна поезия

Тази вечер не е за любовна поезия
Можем да останем спокойни и безразлични
Знаеш какво имам предвид
Знаеш че знам 
Става и да не знаеш 

Помня още онзи мек декември
Седеше до мен
Животът беше толкова хубав
Помня още как държеше зеления чадър срещу онова ветровито небе
посивяло от истории
И твоите дъждоносни очи изпълнени с думи
Онази вечер наистина валeше
И как само валеше
Тази вечер не е за любовна поезия

Тази вечер не е за любовна поезия
Тази вечер е заредена с политика
Тази червена кървава река, която ни разделя и събира Ти и Аз е политически триумф
Това безразличие е стратегическо 
Един паноптикум на надеждата

Още ме държи в плен като бронзовата статуя от Харапа погребана за векове
за да остане жива 

Тази вечер
Да помечтаем
Както правят онези които обичат
Да се разбунтуваме за една кауза
Както правят онези които обичат
Да се усъмним, да не се съгласяваме, да отказваме
Както правят онези които обичат
Конфликът е изгладнял хамелеон танцуващ неудържимо на някой пуритански панаир
И един панаир е истински
Тази вечер не е за нежна любовна поезия
Тази вечер е пребогата и прекалена


Debasish Parashar

This Evening Is Not For Love Poems

This evening is not for love poems
We can just sit quiet and indifferent
You know what I mean?
You know I know
It is fine even if you don't

I still remember that sweet December
You sitting by my side
Life was so beautiful
I still remember you holding a green umbrella against a sophist sky
grey with tales
And your eyes rainy with words
It did rain that evening
It really rained
This evening is not for love poems

This evening is not for love poems
This evening is political
This red river of blood that separates us and unites You and Me is a political triumph
This indifference is strategic
A Panopticon of hope
Still imprisons me like the bronze statue from Harappa buried for ages
Just to be alive

This evening
Let us rather dream
Like they do in love
Let us be rebels for a cause
Like they do in love
Let us doubt, disagree and deny
Like they do in love
Conflict is a hungry chameleon dancing wild in a puritan carnival
And a carnival is true
This evening is not for sweet love poems
This evening is too many and too much


Илюстрация: ©Емилия Миразчийска

На снимката: Дебасиш Парашар

 

Дебасиш Парашар в "Диаскоп":

"Ароматен воал"

 


 

© Христина Мирчева

Редакцията на "Диаскоп" изказва благодарност на своите сътрудници, които редовно изпращат информация първо при нас! Редакцията с отговорност оформя материалите и ги публикува. Препоръчваме на всички колеги, които желаят да популяризират информацията и вземат назаем съобщения, да поместват линк към първоизточника.