НОВИ КНИГИ: Златозар Петров и "Раждане на снега"

11.02.2014
Снимка 1

ДУМИ ЗА КНИГАТА

Оригиналното в поезията на Златозар Петров е нейната класичност. Той обаче следи и следва класическите параметри философски, а не маниерно. В стихотворения като "Раждане на снега" и някои други дори постига виртуозност.
"Законът трябва да бъде преодолян, като бъде спазен" - тази стара мисъл на Бешков като че ли е основно правило в поезията на Златомир Петров - поет на естетическата носталгия.

Ани Илков

 

"Раждане на снега" от Златозар Петров
Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София 2013
Съвременна българска поезия
редактор: Ани Илков

 


 

ВИЗИТНА КАРТИЧКА

Златозар Петров е роден през 1975 в Раднево. От 1994 живее и работи в София. Публикувал в периодични издания като сп. „Гранта”, сп. „Пламък”, в. „Труд”, в. „Преса”, сп. „Страница”.

Автор на стихосбирките "Хулно сърце", 2006 и "На свечеряване мъжът излиза да се поразходи", 2010.

Превежда френски поети – Рьоне Шар, Пиер-Жан Жув и др.

„Раждане на снега” е третата му  поетична книга.

 

Златозар Петров в "Диаскоп": "Не е възможно да изчезнеш без остатък"