Галина Лардева: "Срезът на човешки череп като основен лайтмотив в графиките на Филип Попов"

25.11.2014
Снимка 1

Графиките на Филип Попов разполагат/подреждат редици от свързани помежду си елементи. Основен лайтмотив в повторителната орнаментация е срезът на човешки череп. В своята пределна, сякаш машинно произведена схематичност тази черна кутия на човешкото съзнание и съществуване е видяна не в своите „дълбинни” значения и фигуративната си история, а единствено чрез връзките, които тя създава, но и в същевременно участва. Ритъмът, с който отделните клетки се свързват, както и изпъкването на самите връзки от обектите на свързване, изтриват всяка каузалност, всяка идея за триумф на умозрителните построения и възможностите за заключение. Веригите от образи на Филип Попов напомнят интегрални схеми, но при съзнателно изключване на рационалния опит на четящия. Зад схемите няма никакви отвъдни послания, никакви йерархии, никакви поуки. Има само връзки – комуникативни връзки, които изразяват самите себе си и захранват самите себе си. Те изграждат поетиката на равнинното в тези картинни. В тези условия наситените цветове парадоксално носят служебност, налагат една студийна отстраненост, която някога в баухаус са прилагали например при стилизиране на разписанието на градския транспорт. В своята изложбена цялост тези произведения въздействат и чрез редуването на отношенията и пропорциите, със своите вариации и инварианти.

из каталога "Отсранени системи - Национални есенни изложби, Пловдив 2014"

 

Галина Лардева в "Диаскоп": "Отстранени системи или за третия крак на кокошката"

                                                  "Национални есенни изложби Пловдив 2014"

снимки: Таня Върбева