"Щрих и стих": Калоян Праматаров/Борис Праматаров и "Постиндъстриал"

24.02.2015
Снимка 1

 

единайсет етажа мисли
свързани здраво с железни скоби
наблюдателна кула за историята
на поколения изроди
през решетката на прозореца виждам
огромни стоманени плоскости логика
трупани една върху друга от кранове,
закалявани до червено
в разпалените пещи на хорските постъпки,
виждам как над
пищящия индустриален мравуняк
вали сняг от наркотици и дъжд от алкохол
и мравките никога не спят, 
парни чукове отмерват равномерно
ритъма на живота
и сякаш Дявола, куцукащ към залеза,
носи този град в джоба си

Калоян Праматаров

 

"Щрих и стих" в "Диаскоп":
 
 За всеки от писателите и за продуцентите прочете тук
 За всеки от художниците-режисьори прочетете тук
 Албум на "Щрих и стих" може да разгледате в категория "Комикси" тук