Master_Flu: ТАЙНИТЕ НА КОМИКС ИЗКУСТВОТО

01.06.2013
Снимка 1

СТРАНИЦА НА МАЛКИТЕ

по идея на Стела Георгиева

В съвременната визуална епоха желанието да се създават комикси е толкова голямо, колкото и желанието да се говори. Ние се учим да говорим посредством практиката, правейки много грешки, когато сме на 2, 3 и 4 години. Но без първите опити за разбиране на чутото и произнасяни на смислени фрази е глупаво  да се започне изучаване на граматика или  писане на съчинения.

В техничната епоха знанието е достъпно за всеки, желаещ да изучава дадена специалност, но дълг на преподавателя е да покаже пътя, който води към успех и да убеди ученика да върви по него.

Тези лекции са написани, за да се ползват. Да се четат без практическо решаване на задачите и примерите, е безсмислено. Читателите ще са много различни по произход, жизнен и творчески опити, вусове и постижения в областта на комикс изкуството. Методът на упражненията изисква да се пристъпи към изпълнение на предложените задания. Всяко следващо упражнение се развива от предходното.

Задачите на Master _Flu са основани върху езика на българската комикс традиция.

УПРАЖНЕНИЕ N 1

Малките деца не могат да четат. И когато започват да учат, отначало сричат чрез предмети – напр. агънце за буквата „А” или пет патенца за цифрата 5. По този начин децата преминават от предметите към знаците.

Знаците съобщават или разказват нещо – те са език. Съществуват множество знакови езици – напр. жестовете (езика на тялото), нотите (езика на музиката), препинателните знаци, географските карти, пиктограмите и т.н.

СЪВЕТ

„Азбука в картинки”:  Превърни всички букви на азбуката в някакви предмети. С помощта на тези вълшебни букви напиши дума, името си, послание или фраза. Добре би било да групираш буквите по теми, т.е. изображенията на всяка буква от думата да подхождат на значението ù.

Трябва да знаеш, че макар твоят резултат да прилича на комикс, творбата ти не е разказ в картини, а неин роднина, защото предава фонетичните звукове.

„Диаскоп” очаква с нетърпение твоята азбука и написаните с нея ребуси, за да ги предложи в изданието за разгадаване.

Още за Стела Георгиева в "Диаскоп" тук и тук