Онлайн уроци в "Чудния свят на комиксите": "Поетичният език на японската манга"

17.03.2020
Снимка 1

Комикс граматика

"Всичко за рисуване на комикси и манга"

Продължение от първа част тук

За историческото развитие на манга и за практичните ръководства на рисуване много е писано, настоящата поредица от статии предлагат своя принос в задълбоченото разбиране на това изкуство.

Комиксите манга покориха всички възрасти и полове, не само в Япония и Азия. Вече от десетилетия Холивуд закупва японските анимации – анимета, и често превръща японските комикси в телевизионни серии, кинофилми и играчки. Почти във всички западни страни се публикуват и големи количества оригинални преводи на манга.

Тази привлекателност може да се обясни със своеобразието и бързото разпознаване на стила. Японските книги с комикси се четат много бързо заради минималното количество текст, а съдържанието се възприема чрез действията и лицевите изрази на изобразените герои. Затова японските книги с комикси достигат до 1000 страници за разлика от западните, които по стандарт са около 22 стр.

Освен тези предимства за съвременния технологичен свят, мангата се фокусира предимно в създаване на привлекателни образи на обикновени хора, а не на супер герои, закусващи плутоний, за да разбиват бетонни стени.

Един приятел на Пикасо, разглеждайки картините му, си признал, че нищо не разбира.

- Не всеки разбира китайски език, но той съществува – с което именитият художник дава препоръка на начинаещите си колеги да изучават китайската писменост.

Руският режисьор Айзенщайн насочва вниманието на своите японски колеги в следното: Японското кино не познава монтажа, макар принципа за съчетаване на кадри да е стихия на японската изобразителна култура. Йероглифната писменост е изобразителна, всеки отделен йероглиф съответства на предмет или факт. Тяхното съчетаване съответства на понятие. 14 реформи са извършени в китайската писменост за постигане на най-голяма лаконичност в начертаването на йероглифите.

Преди да се направи преглед на китайската система, ще се разгледа откъде произлиза думата манга. Ако искаме да разберем що е манга от уикипедия, данните не са препоръчителни. Днес „манга” в превод означава „весели картинки”. Но по време на именития японски художник Хокусай думата „манга” означавала „свободни скици” или „смесени картини”. Хокусай е един от майсторите, с които започнало откриването на японското изкуство, не толкова като забавна екзотика, колкото като голям самостоятелен художествен свят. Много специалисти го сравняват по значение за японската графика с приноса на европейските майстори Рембранд, Гоя и Домие. Хокусай е работил едновременно в областта на живописта, графиката, поезията и писателството. Характерно за неговото изкуство е, че се развива в две противоположни посоки: философското осмисляне на света и научното му опознаване. Ето защо в творчеството му се съчетава епично с прозаично, сериозните размисли - с фиксиране на дребни факти. Той е оставил колосално художествено наследство. Наред с огромното количество блестящи композиционни работи, той с необикновена жадност цял живот запечатвал свои многочислени наблюдения. Широкия кръг от тези наблюдения той групирал в 15 сборника с название „Манга” (свободни скици и смесени картини). В повечето от своите книги и албуми Хокусай дава решения на същите задачи, които е поставил в своите „Манга” – различни образци за ученици.

Т.е. изводите от своя удивителен опит Хокусай отразява в редица сборници, като за пример може да се разгледа албума „Бързо ръководство по рисуване”. По мнението на този гениален японски художник в основите на всички форми лежат геометричните фигури. Ето защо днешните начинаещи художници, които нямат опит в рисуване на пластична анатомия, успяват с лекота да копират героите от някоя манга. Това също допринася за шествието на японските комикси по съвременния свят.

Аналитичните разбори, поместени в албумите и сборниците на Хокусай, не са препятствия за поетичното възприемане на живота. Забележително е, че не нарушават и хармонията на композицията на листа като цяло.

Тъй като възможностите за наблюдение на различни движения в живота са безкрайни,  необходимо е да се анализира техния лаконичен художествен език, станал основа за рисунките от книгите с японска манга.

Речник на комиксите

Албум - разкошна книга с дебели корици за картини или др. графически цели; книжка, в която се пишат стихове или се поставят портрети за спомен

Думата произлиза от латинското определение „бял”. Използва се за означаване на подвързана книга, кодекс с неотпечатани листове за рисуване, водене на дневник или монтиране на образци, отпечатъци и снимки. Друго значение е самостоятелен том на едно издание, в който са събрани илюстрациите към него. Или непереодично издание с преобладаващ изобразителен материал – репродукции на картини, фотографии. Понякога думата се използва в преносен смисъл за издание в голям формат.

Албумен формат: прилага се в специални случаи при оформяне на представителни издания, албуми, атласи и др.

Албумен вид: вид на предмет, свойствен на разкошната книга с дебели корици – албум.

Алманах: араб. годишник, сборник; сборник с белетристични произведения с календар – непериодичен сборник с литературни творби от различни автори. Може да е годишник със сведения за дейността на лица в дадена професионална област. Най-често думата се ползва за определяне на сборници с разнообразни в жанрово отношение  произведения на различни автори обединени по определен признак: тематичен, хронологичен, географски или друг.

В миналото съществува и алманах-справочник със специализирана информация и хронологичен списък на най-важните събития (един вид кратка история за областта на напътствията). Съществува алманах, съдържащ и календари или астрономични сведения. „Летоструй”, издаван от Христо Г. Данов е също алманах и то не джобен формат, а луксозен, освен календар в него има части с литературни, исторически и публицистични текстове. Нашите прадеди са ползвали алманаха предимно като учебна книга и жадно са изчитали  астрономическите сведения, научно популярните и забавни четива. Петко Р. Славейков поставя началото на „Нова мода календар” и „Смешните календари”. В миналото у нас преобладават патриотични и просветителски календари. Днес с популярност се ползват от различни дружества напр. „Алманах на българската жена”, политически партии, професионални общности (напр. Алманах на художниците от списание „Дъга”, който излиза вече за трети път).

„Албумите на Хокусай” не образуват зрителен разказ и не притежават времева или логическа последователност, но е статична поредица от изображения. Обединени в книга  поредицата от скици е с относително самостоятелни изображения. Страниците запазват своята затвореност, те са самодостатъчни и могат без загуба от разбиране на общия смисъл, да се разглеждат отделно. Всяка книга „Албум” почти е лишена от обединяваща динамичност. Хокусай с право може да се нарече ловец на време, защото колекционира време, фиксирайки всекидневни събития и сцени от живота.

Автори: Георги Чепилев и Стилиана Георгиева - Stella

следва

 

Георги Чепилев: "Изкуството на комикса"

History of  Bulgarian comics - Plovdiv 2019

Визитна картичка на Диаскоп

Благодарствено писмо 

 


 

© Диаскоп Комикс - Diaskop Comics

Редакцията на "Диаскоп" изказва благодарност на своите сътрудници, които редовно изпращат информация първо при нас! Редакцията с отговорност оформя материалите и ги публикува. Препоръчваме на всички колеги, които желаят да популяризират информацията и вземат назаем съобщения, да поместват линк към първоизточника.