Арундхати Субраманиам/Arundhathi Subramaniam: Молитва и Думи

29.09.2020
Снимка 1

Превод от английски: Емилия Миразчийска

 

Молитва

Нека нещата да останат както са                     
в най-простото място, което познаваш.

Кепенците на прозорците                           
да задържат прохладен въздуха като жасминов парфюм
Никога да не забравиш, да чуваш                            
смачкания шепот на чаршафите,
които се нагласят според спящата ти форма.
Възглавниците все така да са посребрени
с котешки пух и нежната перкусия                          
на дъха на любовник.                                        
Часовникът на стената 
да продължава да показва,
че благоразумието ти 
закъснява с десет минути.

Нищо да не бъде смущавано 
в най-простото място, което познаваш
тъй както тук в зародишна тишина
плановете се размиват
и започват стиховете,
а вярата се разнася като цвъртенето на щурците,
вяра във време,
в което картите ще избледнеят,
носталгията изчезва
и будуването свършва.
Да могат ширналите се поля с лунните петна,
опаловите планини с блестящ на слънце сняг,
кънтящи от смеха на всичките онези буда,                  
да не бъдат никога по-далечни от една мечта.

 

Prayer

May things stay the way they are
in the simplest place you know.

May the shuttered windows
keep the air as cool as bottled jasmine.
May you never forget to listen
to the crumpled whisper of sheets
that mould themselves to your sleeping form.
May the pillows always be silvered
with cat-down and the muted percussion
of a lover’s breath.
May the wall-clock
continue to decree
that your providence
runs ten minutes slow.

May nothing be disturbed
in the simplest place you know
for it is here in the foetal hush
that blueprints dissolve
and poems begin,
and faith spreads like the hum of crickets,
faith in a time
when maps shall fade,
nostalgia cease,
and the vigil end.
And may the vast moon-brindled fields,
opal mountains of sunwashed snow,
resonant with the laughter of all those buddhas,
never be more than a dream away.

 

Думи

Думите тази вечер са оръжия. 
Използваме ги с лекота и точност,
за да пробождат и порязват,
нашите ранявания са с бързината на Спилбърг,
небрежни, дори артистични.

Ние, които знаем 
че идеалната линия,
която примижава като коте от страницата   
е родена в трепета на червата               
и от маларични видения,
в свистенето
на съня, експлодиращ
в ужасяващия израз           
на отсъствието.

Ние, които знаем, 
че занаятчиите трябва да създават
само за да взривят
обширни зигурати на мисълта
да ги превърнат в тишина.                           

Ние, които знаем.
Ние, които забравяме.


Words

Words this evening are weapons.
We use them with easy precision,
in shaft and counter-shaft,
our mutilations Spielberg-swift,
casual, even artistic.

We who know
that the perfect line
that blinks up, kitten-eyed, from the page
is birthed in the shiver of intestine
and visions malarial,

in the hiss
of detonating dream,
in the terrifying surrender
to absence.

We who know
that artisans must build
only to blast
vast ziggurats of thought
into silence.

We who know.
We who forget.

 

From On Cleaning Bookshelves, published by Allied Publishers, 2001.

The poems are part of Where I Live: New and Selected Poems, published by Bloodaxe Books in 2009.

 

Илюстрация: ©Георги Чепилев

 

Арундхати Субраманиам в "Диаскоп":

"Къде живея? Град съкрушен от надежда и булимия"

 

 


 

© Христина Мирчева

Редакцията на "Диаскоп" изказва благодарност на своите сътрудници, които редовно изпращат информация първо при нас! Редакцията с отговорност оформя материалите и ги публикува. Препоръчваме на всички колеги, които желаят да популяризират информацията и вземат назаем съобщения, да поместват линк към първоизточника.