Николай Нейчев: "Литература и Месианизъм", Руското литературно месианство през XIX век

10.01.2020
Снимка 1
 
Александър Сергеевич Пушкин (1799 - 1837)
 
 

Николай Нейчев:  Поемата "Мъртви души" на Н.В.Гогол като етап в развитието на руското месианско съзнание: Плюшкин

Николай Нейчев: Поемата "Мъртви души" на Н.В. Гогол като етап в развитието на руското месианско съзнание: Ноздрев

Николай Нейчев: Поемата "Мъртви души" на Н.В. Гогол като етап в развитието на руското месианско съзнание": Коробочка

Николай Нейчев: Поемата "Мъртви души" на Н.В. Гогол като етап в развитието на руското месианско съзнание: Манилов

 

200 години от рождението на

Михаил Юрьевич Лермонтов (1814 - 1941)

Николай Нейчев: "М. Ю. Лермонтов и лутанията на руския месианизъм" III

Николай Нейчев: "М. Ю. Лермонтов и лутанията на руския месианизъм" II

Николай Нейчев: "М. Ю. Лермонтов и лутанията на руския месианизъм" I

 

Лев Николаевич Толстой (1828 - 1910) 

Фьодор Михайлович Достоевски (1821 - 1881)

Николай Нейчев: "Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевски и руският месианизъм от втората половина на ХІХ век" - XI

Николай Нейчев: "Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевски и руският месианизъм от втората половина на ХІХ век" - X

Николай Нейчев: "Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевски и руският месианизъм от втората половина на ХІХ век" – IX

Николай Нейчев: "Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевски и руският месианизъм от втората половина на ХІХ век" - VIII

Николай Нейчев: "Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевски и руският месианизъм от втората половина на ХІХ век" - VII

Николай Нейчев: "Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевски и руският месианизъм от втората половина на ХІХ век" – VI

Николай Нейчев: "Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевски и руският месианизъм от втората половина на ХІХ век" – V

Николай Нейчев: "Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевски и руският месианизъм от втората половина на ХІХ век" – IV

Николай Нейчев: "Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевски и руският месианизъм от втората половина на ХІХ век" – III

Николай Нейчев: "Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевски и руският месианизъм от втората половина на ХІХ век" - II

Николай Нейчев: "Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевски и руският месианизъм от втората половина на ХІХ век" - I

 

Антон Павлович Чехов (1860 - 1904)

Николай Нейчев: "А. П. Чехов и кризата на руския литературен месианизъм" II

Николай Нейчев: "А. П. Чехов и кризата на руския литературен месианизъм" I

 

Николай Нейчев
"Литература и Месианизъм",
Руското литературно месианство през XIX век
УИ „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2009.
Рецензенти: проф. д-р Иван Цветков
                 ст.н.с. II ст. д-р Христо Манолакев
Художник на корицата: Бисер Недев

 

ВИЗИТНА КАРТИЧКА

Николай Нейчев е доцент доктор към Катедрата по руска филология в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, преподавател по руска класическа литература. Автор е на повече от петдесет литературоведски публикации в България и чужбина, посветени на идеологическата поетология на руската литература на ХІХ век.

Основните му научни интереси са насочени към проблемите на руския литературен месианизъм и в частност към творчеството на А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гогол, И. С. Тургенев, Ф. М. Достоевски, Л. Н. Толстой и А. П. Чехов. Автор е на монографиите: Ф. М. Достоевски ‒ Тайнствената поетика. Пловдив: Макрос, 2001, която е преведена и издадена в Русия (Таинственная поэтика Ф. М. Достоевского. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2010); Литература и Месианизъм. Руското литературно месианство през ХІХ век. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски”, 2009.

"Литература и Месианизъм" е наградена от Дружеството на пловдивските писатели (за литературна критика - 2009 г.)

e-mail: [email protected]

 
 
 

 

© Христина Мирчева

Редакцията на "Диаскоп" изказва благодарност на своите сътрудници, които редовно изпращат информация първо при нас! Редакцията с отговорност оформя материалите и ги публикува. Препоръчваме на всички колеги, които желаят да популяризират информацията и вземат назаем съобщения, да поместват линк към първоизточника.