Петя Хайнрих за Революцията: "Дълга тънка игла в сърцето на жълтите павета"

03.12.2013
Снимка 1
Когато го писах, дори не бяхме и сънували #ДАНСwithme, протестите, контрапротестите, моблизирането и извозването на хора за манифестации, пърформанси на студенти пред новата берлинска софийска стена, неофашистките патрули. Файлът със стихотворението е от 22.11.2012. Ето, точно такава е българската ни революция. В това стихотворение няма нито една измислена дума, то и смислово отразява точно случващото се в момента в България. А поантата е като дълга тънка игла в сърцето на жълтите павета.
 
Заповядайте на комплекта за сглобяване на революция в домашни условия!
 
Петя Х.
 
 
 
СЕ ВОЛИ, РЮЦА, ГЯЕ *
 
люция реге воса
и я воре гаце сюл:
"революция, гасе!"
 
але рови егя с юц
вол са рее югиця
люция га рев, о се
гоя волю цар сее
 
целия юг орева с
весела гюроция
 
"революция, гасе!"
"революция, гасе!"
 
я се во цигаре лю-
лея, во раци сегю
и лювоцея греса
 
агресия ю ловец
се целюва рогия
се воли, рюца, гяе…
 
люция е ров сега
юци село вяра ге
 
 
* Всеки стих е получен след уж безразборна прекомбинация на буквите от словосъчетанието революция сега, като е запазен точният брой на буквите – никоя не се повтаря, никoя не е изпусната. Така всеки стих съдържа само и единствено словосъчетанието, а читателят може лесно и удобно да си сглоби от всеки ред по една революция сега в домашни условия.
 
 
Петя Хайнрих в "Диаскоп": "Колоездач, който говори с птици"
                                                "Да" на "Не Поезията"!
                                                "Неоспоримото неделимо число..."
                                                "И всичките му индианци..."
                                                "Поезия за цветята"
 


 

редактор: Христина Мирчева